Værdier

Formål:

 • At være en støtte for beboere, personale og ledelse på Asaa Friplejehjem
 • At afholde og være behjælpelig ved arrangementer på friplejehjemmet
  At støtte de frivillige og deres aktiviteter
 • At indsamle midler til formål, der kan bidrage til at lette og forskønne tilværelsen for beboerne

Værdier:

Fundamentet for Danske Diakonhjem er, at yde omsorg for medmennesker med udgangspunkt i det kristne livs- og menneskesyn. Det betyder, at vi

 

 • betragter ethvert menneske som unikt,
 • skabt og værdifuldt,
  styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd,
 • respekterer andres holdninger,
  meninger, værdier og levevis,
 • imødekommer det hele menneskes behov for både fysisk, psykisk, social,
 • kulturel og åndelig omsorg,
  giver plads til livsglæde,
 • medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere