Asaa Friplejeehjems Venner

Besøg på plejehjem

Tak for din henvendelse. Vi gælder os til at se dig/jer.

Praktisk oplysninger

Retningsslinjer for besøg på Asaa Friplejehjem

Dette er et eksempel fra Rudersdal kommune og ikke gældende for Brønderslev Kommune. 

Sundhedsstyrelsen har ændret retningslinjer for besøg på plejecentrene. For pårørende, der vil besøge en beboer på et af plejecentrene i Rudersdal Kommune, gælder fra 30. april følgende retningslinjer:

 • Besøget, herunder tid og sted, skal aftales på forhånd mellem pårørende, beboeren og ledelsen af plejecenteret.
 • Ledelsen af plejecenteret træffer beslutning, om besøget kan gennemføres.
 • Et besøg kan kun omfatte én person eller én person med ét barn ad gangen.
 • Besøgspersoner kan kun være beboerens nærmeste pårørende.
  Besøgets varighed kan højst være på 60 minutter pr. besøg.
 • Besøget kan kun finde sted på udendørs arealer inden for de lokalt afgrænsede områder.
 • Under besøget skal en afstand på minimum 2 meter mellem pårørende og beboeren altid overholdes.
 • Beboeren vil før og efter besøget bliver fulgt ud til udendørsarealet og bagefter ind til sin bolig af personalet.
 • Besøgende må ikke have eller have haft sygdomssymptomer i mindst 48 timer.
 • Besøgende må ikke have et positivt testresultat inden for de seneste syv dage, selvom han/hun ikke har haft symptomer.
 • Der må ikke uddeles mad under besøget.
 • Beboere og pårørende skal kunne forstå at overholde retningslinjerne, hvis besøget skal finde sted.
 • Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner (Sundhedsstyrelsen)

BAGGRUND FOR RETNINGSLINJERNE

Vi henviser i øvrigt til nedenstående vejledning og bekendtgørelse:

Besøgsrestriktioner på plejehjem m.v. og sygehuse (Sundheds- og Ældreministeriet)

Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) (Retsinformation)