Asaa Friplejeehjems Venner

Bestyrelse

Bestyrelse Asaa Friplejehjems Venner efter ordinær generalforsamling d. 4/3-2019.

Formand: Lisbeth Krøgh,
E-mail: kroegh@10MB.dk
tlf: 24 63 31 42

Næstformand: Anna-Mie Jakobsen,
E-mail: annamiejakobsen@gmail.com
tlf: 50 92 47 62

Kasserer: Karen-Marie Kristensen,
E-mail: mellemkaer@gmail.com
tlf: 23 96 38 06

Bestyrelsesmedlem: Else Stougaard Hansen,
E-mail: asbyvej@mail.dk
tlf: 29 25 34 51

Bestyrelsesmedlem: Esther Larsen
tlf: 30 28 30 92

Suppleant: Ingrid Sørensen,
E-mail: tjvej2@gmail.com
tlf: 40 48 11 18

Suppleant: Norma Bentsen,
E-mail: norma.bentsen@hotmail.com
tlf: 30 25 14 75