Værdier

Asaa Friplejehjems Venners formål:

  • At være en støtte for beboere, personale og ledelse på Asaa Friplejehjem
  • At afholde og være behjælpelig ved arrangementer på friplejehjemmet
  • At støtte de frivillige og deres aktiviteter
  • At indsamle midler til formål, der kan bidrage til at lette og forskønne tilværelsen for beboerne
  • At medvirke til, at Friplejehjemmets værdier mærkes i hverdagen

Friplejehjemmets  værdigrundlag:

Fundamentet for Danske Diakonhjem er, at yde omsorg for medmennesker med udgangspunkt i det kristne livs- og menneskesyn. Det betyder, at vi

  • betragter ethvert menneske som unikt, skabt og værdifuldt,
  • styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd,
  • respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis,
  • imødekommer det hele menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg,
  • giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere.