Bestyrelse

Bestyrelse Asaa Friplejehjems Venner efter ordinær generalforsamling d. 4/3-2019.

Formand: Lisbeth Krøgh,
E-mail: kroegh@10MB.dk
tlf: 24 63 31 42

Næstformand: Anna-Mie Jakobsen,
E-mail: annamiejakobsen@gmail.com
tlf: 50 92 47 62

Kasserer: Karen-Marie Kristensen,
E-mail: mellemkaer@gmail.com
tlf: 23 96 38 06

Bestyrelsesmedlem: Else Stougaard Hansen,
E-mail: asbyvej@mail.dk
tlf: 29 25 34 51

Bestyrelsesmedlem: Esther Larsen
tlf: 30 28 30 92

Suppleant:  Ingrid Sørensen,
E-mail: tjvej2@gmail.com
tlf: 40 48 11 18

Suppleant: Norma Bentsen,
E-mail: norma.bentsen@hotmail.com
tlf: 30 25 14 75

Hvad er vores

Værdier

Asaa Friplejehjems Venners formål:

  • At være en støtte for beboere, personale og ledelse på Asaa Friplejehjem
  • At afholde og være behjælpelig ved arrangementer på friplejehjemmet
  • At støtte de frivillige og deres aktiviteter
  • At indsamle midler til formål, der kan bidrage til at lette og forskønne tilværelsen for beboerne
  • At medvirke til, at Friplejehjemmets værdier mærkes i hverdagen

Friplejehjemmets  værdigrundlag:

Fundamentet for Danske Diakonhjem er, at yde omsorg for medmennesker med udgangspunkt i det kristne livs- og menneskesyn. Det betyder, at vi

  • betragter ethvert menneske som unikt, skabt og værdifuldt,
  • styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd,
  • respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis,
  • imødekommer det hele menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg,
  • giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere.

Asaa Friplejehjem

Vodbindervej 11B
9340  Asaa