{

Dagens citat

En mand er produktet af sine tanker. Det han tænker, det bliver han.

— Gandhi

Arrangementer

Alle aktiviteter frem til og med 13 april er aflyst pga. covid19

Hvem er vi

Asaa Friplejehjems Venner er en forening, der støtter op om Friplejehjemmets aktiviteter. De frivillige på Asaa Friplejehjem tilbyder hjælpende hænder og ind imellem økonomisk støtte til udflugter og lignende. De frivillige skal være med til at berige og glæde beboere og familier med socialt samvær og deltagelse i en række aktiviteter.

 

Bliv frivillig

HVORDAN BLIVER JEG FRIVILLIG
Hvis du ønsker, at være frivillig på Asaa Friplejehjem kan du kontakte:
Anna-Mie Jacobsen tlf: 50 92 47 62 eller
Karen-Marie Kristensen tlf: 23 96 38 06

Husk, det er frivilligt, – man kan altid sige fra.

Om man hjælper ofte eller bare en gang imellem bestemmer man naturligvis helt selv.

.

Frivillige er guld

Malene Jensen, forstander:

“Frivillige er guld og det er lige nøjagtig hvad de er hos os på Asaa Friplejehjem. De frivillige er med til at gøre en forskel og skabe glæde og variation i hverdagen for vores beboere. Vores beboere får så meget ud af at være sammen med de frivillige, de får et frisk pust fra livet udefra, en hyggelig snak om hvad der sker i lokalsamfundet, og oftest en god snak om gamle dage.Asaa Friplejehjem besøg af minister

De frivillige skal gerne føle sig velkommen, og føle sig som en del af huset når de er hos os, og oftest går de hjem med en følelse af at have gjort en forskel for andre mennesker. Vores beboere får gode oplevelser sammen med de frivillige, de frivillige bidrager først og fremmest med sin tid, samtidig med et overskud til at gøre noget for andre.

Vi vil rigtig gerne have mange flere frivillige til at give liv i huset, så kig endelig forbi og få en snak, der er altid kaffe på kanden. Der er lister hvorpå I kan tilmelde jer til vores aktiviteter.

Se de arrangementer der fylder huset med liv og glæde >

Jeg er så glad for de frivillige der kommer i huset, værdsætter hver og èn. Jeres indsats gør at vi kan tilbyde vores beboere ekstra aktiviteter, udflugter og samvær i hverdagen. Tak for det”.

Med venlig hilsen
Malene Jensen

Asaa Friplejehjem - en del af lokalsamfundet

Det er foreningens ønske, at være en aktiv del af lokalområdet i Asaa og omegn. Vi ønsker et tæt samarbejde med både lokalbefolkningen og foreningerne – og deltage aktivt i det lokal liv. Vi ønsker at være med til at skabe rammerne for, at både beboere og borgere kan indgå i fællesskaber på tværs af generationer.

Hvad er vores

Værdier

Asaa Friplejehjems Venners formål:

  • At være en støtte for beboere, personale og ledelse på Asaa Friplejehjem
  • At afholde og være behjælpelig ved arrangementer på friplejehjemmet
  • At støtte de frivillige og deres aktiviteter
  • At indsamle midler til formål, der kan bidrage til at lette og forskønne tilværelsen for beboerne
  • At medvirke til, at Friplejehjemmets værdier mærkes i hverdagen

Friplejehjemmets  værdigrundlag:

Fundamentet for Danske Diakonhjem er, at yde omsorg for medmennesker med udgangspunkt i det kristne livs- og menneskesyn. Det betyder, at vi

  • betragter ethvert menneske som unikt, skabt og værdifuldt,
  • styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd,
  • respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis,
  • imødekommer det hele menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg,
  • giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere.

Mandeklub

Dameklub

CykelTUR

Petanque

Royal Run

Fredags cafe